Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 
A RÉV Egyesület

 

 revzsu.jpg

Remény az élhetőbb világért – Szakemberközösség az új esélyekért Egyesület
Az egyesület 2008.-ban alakult kaposvári székhellyel.
A 12 alapító tag mindegyike saját területének elismert szakembere. A tagok között található: pszichológus, jogász, szociális munkás, védőnő, fejlesztőpedagógus, mentálhigiénés szakember, szupervízor, szociológus.
A cél az volt, hogy egy olyan szakemberközösséget hozzunk létre, ahol a tagok a szakmai tudásukat, erőforrásaikat a problémamegoldás szolgálatába állítják. A szakmai kompetenciák széles köre lehetőséget ad arra, hogy a szervezet hatékony segítséget nyújtson a valamely szempontból hátrányos helyzetű csoportok részére.
 
Az Egyesület célja:
 • Szociálisan rászoruló egyének, családok, csoportok támogatása és segítése;
 • Hátrányos helyzetű gyermek és ifjúsági csoportok, egyének felzárkóztató oktatása, nevelése;
 • Hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó szakemberek segítése, továbbképzése, oktatása;
 • Családon belüli erőszak problémájának komplex kezelése, megelőzése az érintettek bevonásával (áldozat, elkövető, szakember);
 • Feladatvállalás a társadalmi tudatformálásban, különös tekintettel a gyermekszegénység elleni küzdelem, a családon belüli erőszak, valamint a nők és a férfiak esélyegyenlőségének elősegítése területén;
 • Leszakadó rétegek társadalmi reintegrációjának elősegítése;
 • A nemzeti és etnikai kisebbségek esélyegyenlőségének elősegítése;
 • A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok segítése (munkába állás, munkahely megtartás, átképzése; stb.);
 • A gyermeki jogok érvényesülésének elősegítése;
 • Gyermekvédelmi közvetítői tevékenység végzése;
 • Hátrányos helyzetű egyének, csoportok munkaerő-piaci szerepvállalásának elősegítése érdekében az IKT (információs és kommunikációs technika) átadása és fejlesztése;
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi helyzetének vizsgálata, kutatása, a kapott eredmények tudományos igényű publikálása, a célcsoporttal foglalkozó szakterületek tudásbázisának bővítése;
 • Feladatvállalás a diszkrimináció elleni társadalmi küzdelemben, az egyenlő bánásmód érvényesülésének elősegítése;
 • Fogyatékkal élő csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése
 
A közhasznú RÉV Egyesület célja: pályázati projektek útján komplex programokat valósítson meg széles körben.
Az egyesület bevétele tagdíjjakból, egyéni támogatásokból, adó 1% felajánlásokból és pályázati bevételekből áll. A szervezetnek jelenleg is több folyamatban lévő projektje van.
 
                                                                                                                                                     Dr. József István

 

  RÉV Egyesület
elnök

 

 

 

Révbe értek RÉV-vel

2013.12.02

 Sonline 2013.10.23.

Somogyí Hírlap 2013.10.23.

 

Képgaléria

Közhasznúsági jelentés 2012

Dátum: 2013.05.31
Fénykép: 8
Mappák: 0

TANDEM 01 pályázat

Dátum: 2013.02.01
Fénykép: 304
Mappák: 6

TANDEM 03 pályázat

Dátum: 2013.11.29
Fénykép: 134
Mappák: 5